יצירת קשר
חיפוש באתר

תנאי שימוש: רופא ילדים - האתר השלם לרפואת ילדים!

תאריך: 18/02/2010 00:49   מחבר: הנהלת האתר

המידע שאותו תמצאו באתר זה אינו מיועד בשום מקרה כתחליף לקבלת יעוץ רפואי מקצועי ואין לראותו ו/או לפרשו כמיועד לכך. בכל מקרה של בעיה רפואית של ילדים או בכלל, עליך לפנות אל הרופא שלך או להתייעץ עם כל רופא מוסמך אחר באופן אישי.

עיכוב או שיהוי בפניה לקבלת טיפול רפואי עלול להיות מסוכן ואף לעלות בחיי אדם!

גם במקרים שבהם אתר זה ממליץ או מכוון לטיפול או אבחנה מסוג מסויים, אין להתחיל טיפול רפואי או כל הליך אחר, טרם קבלת יעוץ מתאים מאיש מקצוע – רופא ילדים מוסמך. מטרתו של האתר להביא מידע רפואי לתועלת הציבור – לצורכי השכלה וידע כללי בלבד. האתר אינו מספק שירותים רפואיים מכל סוג שהוא ואין לראות בו כמציג שירותי רפואה.

רופא ילדים – האתר השלם לרפואת ילדים! מציג בין השאר מידע על רופאים, מטפלים, יועצים ואנשי מקצוע אחרים מתחום הרפואה בכלל ורפואת ילדים בפרט. המידע המופיע בפרסומים ובין דפי האתר הנו על אחריותם בלבד ובכל מקרה, אין בעלי האתר אחראיים בשום דרך לתוכן הפרסום ו/או צורתו מכל בחינה שהיא. בכל מקרה, בעלי אתר לא ישאו בנזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שבאתר.

השימוש באתר זה מעיד על כך כי הסכמת לכל אחד מתנאי השימוש, לאחר שקראת והבנת אותם. במידה ואינך מסכים לאחד מתנאי השימוש באתר, עליך להימנע מהמשך הגלישה באתר ומכל שימוש אחר. בעלי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש ללא הודעה מראש ובכל רגע נתון.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא הנם רכושם הבלעדי של בעלי האתר החוקיים. אסור באופן מוחלט להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש אחר בתוכן האתר, בעיצובו, בקוד האתר ובכל חלק אחר ללא הסכמת בעלי האתר, בכתב ומראש.

אזהרה והבהרה נוספת ולמען הסר כל ספק: על ידי המשך השימוש באתר הנך מצהיר/ה כי ידוע לך שהתכנים באתר זה אינם מהווים עצה רפואית, תחליף להתייעצות עם רופא מומחה או תחליף לחוות דעת מקצועית. לא תהא למשתמשים באתר כל דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ומפעיליו.

כל שימוש באתר זה נעשה על אחריותו/ה הבלעדית של הגולש/ת

מידע משלים ומעניין בנושאים:   תנאי שימוש    תקנון האתר