יצירת קשר
חיפוש באתר

התפתחות שפה ודיבור

תאריך: 29/10/2014 11:04   מחבר: רופא ילדים - האתר השלם לרפואת ילדים

אנו רוצים תמיד בבריאות ילדינו - אם מבחינה נפשית ואם מבחינה גופנית. אנו מוטרדים לא אחת מהתפתחות ילדינו - האם היא תקינה? האם הוא מהיר יותר מאחרים? האם מאחר? שפה ודיבור, כמו בתהליך התפתחות מוטורית וכל סוג אחר של התפתחות, מתרחשת בקצב המתאים לילדינו. אל לנו להלחיץ אותם או את עצמינו.

שאלת השאלות

הויכוח הפסיכולוגי הלוהט של המאה העשרים בדבר התפתחות השפה האנושית שאל:

האם שפה ודיבור נרכשים באינטראקציות סביבתיות (הגישה הביהביוריסטית) או האם יש בנו מנגנונים מולדים ליצירתם (הגישה הגנרטיבית שהנהיג נעם חומסקי)?

נכון להיום, תצפיות מוסיפות להאיר את חשיבות אופי תגובותינו לילדינו כמשפיע קריטי על עיצוב ידיעת שפתם ותקשורתם.

על פי ממצאי מחקרים התנהגותיים וקוגניטיביים הותווה תרשים להתפתחות תקינה של רכישת שפה ודיבור, כמו גם המקרים המרמזים על ליקויים אפשריים בהתפתחות.

מעניין לציין כי מחקרים בילדים בעלי איחור שפתי גילו כי במקרים רבים הגורם הוא התנהגותי גרידא - מוטיבציה נמוכה לקשרים חברתיים, ואף ביישנות. אולם גם ביישנות עשויה לסכן את היכולת העתידית של הילד לרכוש כלים נכונים לתקשורת.

חשוב לציין כי ישנה נטייה לשפוט בחומרה תסמיני בלבול שפתיים בקרב פעוטות - אם ילדכם מגמגם, מתקשה בהגייה, מביע קושי דקדוקי או ברכישת אוצר מילים, אך זה נורמלי ומתרחש בקרב מרבית הילדים, לפחות בשלב זה או אחר.

קיראו בהרחבה על: קלינאות תקשורת לטיפול בבעיות התפתחות שמיעה ושפה

שלבי התפתחות השפה לפי גיל

על פי המתווה לקצב שפתי נורמטיבי בילדות המוקדמת, הטווח בין גיל שנתיים לחמש הוא האינטנסיבי ביותר.

כאמור, "חריגה" מהשלבים המצוינים לעיל אינה מעידה על ליקוי בהתפתחות; ההמצה במקרים כאלו הינה לפנות ליעוץ מקצועי.

עד גיל חצי שנה מתרחש השלב הראשוני ביותר שבו הפעוט מפיק צלילים בסיסיים המייצגים מצבי רוח ומלמולים.

המילים הראשונות תופענה בגיל שנה תוך מודעות למושא שהן מייצגות.

לקראת גיל שנה וחצי מופיעים שיבושים מילוליים רבים -  זה תקין לחלוטין. מגיל זה הילד מבין כבר עשרות מילים ומפיק כמות זהה, ולמרות שייתכן דיבור רצוף שאיננו מובן, ישנו שיפור בהגיית מילים בודדות.

מומלץ לקרוא: לקות שמיעה בגיל הרך

לקראת גיל שנתיים מופיעים סימני דקדוק ראשוניים ומופקות מאות מילים, בתוכן כינויי גוף ושייכות ומושגי מרחב וכמות. שיבושים עדיין שכיחים אך המילים מובחנות יותר והמשפטים ארוכים יותר. לקראת גיל שלוש הם פוחתים וההגייה תקינה.

עד גיל ארבע גובר השימוש במילות יחס ובמשפטים מורכבים, בצמוד להרחבת צלילי ההגייה.

עד השנה החמישית התפוקה המילולית היא כבר של כ-6000 מילים בצמוד ליכולת הרכבת סיפורים.

עד גיל שש ההבעה היא של כ- 8,000 מילים, בתוכן מושגי דימוי מופשטים, כאשר עד גיל שבע נרכשים לבסוף ההגאים הצליליים האחרונים.

בכל אחד מהשלבים יש להביע ערנות לאופי הדיבור וקצב ההתפתחות.

עירנות לשלבי ההתפתחות

בהתאם לשלב מומלץ להעשיר מילולית את הילד ולהתמקד באספקטים המורפולוגיים (המבנה הצורני), הפונולוגיים (הגיה) והפרגמטיים (קומוניקציה) של ההבעה.

כאשר יש דפוס קבוע של שיבושים התנהגותיים/לשוניים או איננו סימטרי לגיל הילד, ניתן לחשוד שיש ליקוי שפתי ולפנות לאבחון אצל קלינאי תקשורת רלוונטי. 

הליקויים בתחום זה הם קריטיים לתחום בריאות הנפש של הילד שכן יש להם משקל בהתנהלותו החברתית והמוטיבציה שלו לייצר אינטראקציות.

קיראו: פחדים התפתחותיים אצל ילדים

הסממנים של איחור שפתי יכולים להתבטא בקושי בהבנת הנקרא, בעיבוד מידע, אוצר מילים דל וקשיי התנהגות.

תמיד מומלץ להדגיש בפני הילד את צורות הביטוי הנכונות ולא לשתף עימו פעולה בהטמעה, אולי לא מכוונת, של שגיאות שפתיות.

ביקורת סדירה אצל רופא ילדים וכמובן בטיפת חלב יכולות לסייע לכם לשמור את היד על הדופק ולגלות את העירנות הראויה.

לקריאה נוספת: התפתחות ילדים בין גיל חצי שנה לגיל שנה