יצירת קשר
חיפוש באתר

היעדרות מהעבודה בשל מחלת הילד

תאריך: 05/11/2014 16:32   מחבר: מערכת האתר

בין אם זו שפעת נפוצה אותו או מחלה ארוכת טווח, בגדר סמכותם החוקית נדרשים הורים לטפל ולסעוד את ילדם החולה. בהיבט זה הולך החוק הישראלי לקראת ההורים ומקנה אפשרות היעדרות מהעבודה תמורת תשלום, מסיבת מחלת ילד.

דבר החקיקה אשר מסדיר זכאות זו הינו חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג - 1993 (להלן: "החוק").

זכאות חוקית להיעדר עקב מחלת ילד

קביעת מכסת ימי ההיעדרות שיינתנו לעובד נגזרת מסטטוס ההורות ומסוג המחלה. בהתאם לחוק, עובד שהינו הורה לילד שגילו פחות משש עשרה זכאי לתקרה שנתית של עד שמונה ימי היעדרות מהעבודה בגין מחלות ילדים.

היעדרות זו תהא על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד, לה הוא זכאי על פי החקיקה הרלוונטית בנושא.

תנאי למימוש הזכאות וקבלת התשלום הינו כי בן זוגו של העובד מועסק בסטטוס שכיר או עצמאי ובתקופת מחלת הילד לא נעדר במקביל לעובד לצורך טיפול בילד.

מכסת שמונה ימי ההיעדרות שמקנה החוק הינה מצטברת ומתייחסת לכלל ילדיו של העובד.

עובד שהוא הורה לילד שטרם מלאו לו שש עשרה והינו בעל משמורת בלעדית על הילד או שהוא הורה יחיד (בהתאם להגדרה בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992) זכאי לתקרה כפולה של עד שישה עשר ימים בשנה לצורך היעדרות שסיבתה הינה מחלת ילד. היעדרות זו תיזקף על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד.

מומלץ לקרוא: הורים לילדים חולים זכאים לסיוע

קטגוריה נוספת לזכאות מתייחסת לעובד שהינו הורה לילד בן פחות משמונה עשרה אשר חלה במחלה ממארת. בנסיבות אלה נדרשת מינימום של שנת עבודה אחת אצל אותו מעביד ואז תקום לעובד זכאות לעד תשעים ימי היעדרות בשנה בגין מחלת ילדו.

זקיפת ימי היעדרות אלה תוכל להתבצע על חשבון תקופת המחלה הצבורה של העובד או על חשבון ימי החופשה להם הוא זכאי, על פי בחירתו.

מכסת הזכאות תגדל למאה ועשרה ימי היעדרות בשנה במידה ובן זוגו של העובד עובד אף הוא ולא נעדר מעבודתו בגין מחלת הילד וכן בשעה שהעובד הינו הורה יחיד או שהילד מצוי בחזקתו הבלעדית.

התשלום עבור ימי ההיעדרות

מאחר והחוק קובע כי ימי ההיעדרות בגין מחלת ילד ייזקפו על חשבון תקופת המחלה הצבורה של ההורה, מתבצע התשלום בגין ימי ההיעדרות על פי חוק דמי מחלה, התשל"ו - 1976.

בהתאם לכך, התשלום עבור היעדרות בשל מחלת ילד ניתן כאילו היו אלה ימי מחלה של העובד עצמו, על פי המפתח הבא:

יום מחלה אחד - אינו מצמיח זכאות לתשלום.

עבור היום השני והשלישי
- 37.5% משכר העבודה. 

מהיום הרביעי ואילך - 75% משכר העבודה.

מימוש הזכות

לצורך קבלת התשלום בפועל נדרש העובד להגיש למעסיקו אישור של רופא ילדים בגין מחלת הילד.

בנוסף, יש לצרף הצהרה בחתימת שני בני הזוג, המעידה על משך ההיעדרות והעובדה כי בן הזוג השני לא ניצל את מכסת ימי ההיעדרות המותרת לו, בשעה שבן זוגו של העובד עצמאי נדרש צירוף מסמך המעיד על כך.

אפשרות צבירת זכאות לימי היעדרות בגין מחלת ילד

הזכאות להיעדרות בגין מחלת ילד אינה ניתנת לצבירה נוכח אי התייחסות לכך במסגרת החוק, כלומר עובד אשר לא מימש את מלוא זכאותו בהקשר זה במהלך שנה קלנדרית לא יוכל ליהנות ממכסת הימים שנותרה בהמשך.

יש לכם שאלות נוספות לגבי רפואת ילדים? הכנסו אל פורום רפואת ילדים שבאתר, שם תוכלו להתייעץ ולקבל מידע חיוני על טיפול בילדכם.

מידע משלים ומעניין בנושאים:   גיל 8    מחלה ממארת    טיפול בילד חולה    אישור רפואי