יצירת קשר
חיפוש באתר

לדעת יותר על גני ילדים טיפוליים

תאריך: 03/12/2014 14:46   מחבר: רופא ילדים

גן ילדים טיפולי הוא גן המיועד לילדים בעלי צרכים מיוחדים ונמצא תחת פיקוחו של האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך. אל הגן הטיפולי מגיעים ילדים בגילאי שלוש ועד גיל הכניסה לבית ספר, שעברו אבחון רב מימדי ונמצאו כזכאים להיקלט בו.

לרוב נקלטים בגן טיפולי ילדים בגילאים שונים ועם קשת רחבה של קשיים, כדוגמת: ילדים עם ליקויי למידה, ילדים עם עיכוב התפתחותי, ילדים עם התפתחות רגשית מעוכבת או ילדים עם התפתחות מוטורית מעוכבת.

אבחון ילדים עם צרכים מיוחדים מורכב ממספר היבטים – אבחון פסיכולוגי, אבחון רופא התפתחותי וחוות דעת מקצועית של אנשי חינוך בתחום. מטרתה של הקליטה בגן היא להוביל לצמצום הפער הקיים בין תפקודם של הילדים שאובחנו כבעלי צרכים מיוחדים ובין רמת התפקוד הממוצעת בגילם.

צוות הגן כולל, לבד ממנהלת מוסמכת בחינוך מיוחד, גם גננת מסייעת, עובד סוציאלי, פסיכולוג ועובדי צוות נוספים שמטרתם לתת מענה מקצועי לבעיות שונות המאפיינות ילדים עם צרכים מיוחדים. כמו כן, לווי ההורים והדרכתם מהווים חלק בלתי נפרד מפעילות הגן השוטפת.

קיראו בהרחבה על: בריאות הנפש של ילדים

גן ילדים טיפולי – מאפיינים ייחודיים

לרוב, בגן ילדים טיפולי נקלטים ילדים עם מגוון בעיות ובפילוג גילאים שונים. בהתאם לכך, בשל היעדר הומוגניות נקבע במסגרת חוק חינוך מיוחד, כי עבור כל אחד מהילדים תגובש תוכנית לימודים אישית (הקרויה גם 'תל"א').

מטרתה של התכנית האישית היא להתאים את הפעילות של הילד בגן לרמת התפקוד שלו – לקשיים עימם הוא מתמודד ולתחומים בהם הוא חזק, בשאיפה לקדמו כמה שיותר. ככזו, כוללת תכנית הלימודים האישית יעדים ומטרות, שנקבעו על ידי הצוות החינוכי לכל שנת פעילות.

לקריאה נוספת: התפתחות ילדים מגיל שנה עד גיל שנתיים

עותק תוכנית הלימודים האישית מועבר להורים בכל שנה עד לתאריך ה-15 לנובמבר. לפי חוק החינוך המיוחד, זכאים ילדים הנקלטים בגן טיפולי לחינוך חינם בכל מקום בארץ. כמו כן, זכאים ילדים אלה להסעה ללא תשלום אל הגן, המאורגנת על ידי הרשות המקומית.

וזאת בשל העובדה, שרובם מתגוררים במקום מרוחק יחסית מהגן הטיפולי. שעות הלימוד, הן בין 8:00 בבוקר ל-14:00 אחר הצהריים, בדיוק כמו בגנים רגילים. גם מועדי החופשות בגן טיפולי זהים למועדי החופשות בגנים רגילים.

גן טיפולי – מעורבות ההורים בפעילות הגן

מעורבות ההורים בפעילות הילדים בגן הטיפולי היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה וההתקדמות של כל אחד מהם. בניגוד לגנים רגילים, מקפיד צוות הגן להיפגש עם ההורים בקביעות, הן במסגרת מפגשים קבוצתיים והן במסגרת מפגשים אישיים.

מומלץ לקרוא: התמודדות עם שיתוק מוחין בילדים

לרוב, משתתפים במפגשים האישיים עם ההורים מנהלת הגן, פסיכולוג וחברי צוות נוספים לפי הצורך. במפגשים אישיים אלה מקבלים ההורים מידע עדכני על התקדמותו של הילד, על קשייו, על היעדים לעתיד או כל מידע רלוונטי אחר.

בנוסף לכך, משמשים המפגשים האישיים עם ההורים גם למטרות ייעוץ, הדרכה ותמיכה. לצד מפגשים אישיים אלה מתקיימים בגן, בדומה לגנים רגילים, אסיפות, ערבי הורים ומסיבות שונות.

לקריאה נוספת: התפתחות שפה ודיבור בילדות המוקדמת